milstil

My other (single topic) tumblrs: picturesofgianniagnelli | ralphlipschitz | italianindustrialist

  8 Jul

 1. "…kalmpjes als een net burgerheertje op weg af naar je graf"

   

  Intusschen liep ’t beminde dichtertje kalmpjes als een net burgerheertje zijn wegje af naar z’n graf en op ’t Damrak en op ’t Rokin en in heel Amsterdam en overal ging ’t verkeer z’n gang, alsof er aan ’t dichtertje niets gelegen was.

  Hij maakte wat promotie in z’n betrekking en erfde een kleinigheid, veranderde gaandeweg van kleermaker en schoenenwinkel, kocht toen ook dat witte flanellen pak, rookte geregeld sigaren van vier cent inplaats van tweeëneenhalf, had ten slotte zelfs een kistje in huis, droeg fijne overhemden en niet meer van die dikke wollen sokken, waschte z’n handen voor en na ’t eten, en gaf iedere week enkele guldens uit in cafés, alleen en met z’n vrouw. Hij verheugde zich in den beleefden groet van z’n sigarenwinkelier en in de eerbiedige familiariteit van den conducteur op lijn twee. Op kantoor werti door de jaren wat ijveriger, begon wat van z’n werk te maken en het gebeurde zelfs datti ’s avonds terugkwam, ofschoon z’n baas de lui daar nooit om vroeg. De concierge respecteerde hem steeds meer, hield ’m voor een heele geleerde. Zelfs zijn tante uit Delft of Oldenzaal begon tegen ’m op te zien en knikte goedkeurend als Coba haar verhaalde hoe haar neef vooruitging. Hij zelf sprak er nooit over. Hij was nu geabonneerd op ’t Volk, ’t Handelsblad en de Groene, lid van de Partij en den Algemeenen Nederlandschen Bond van Handels en Kantoorbedienden. Op vergaderingen kwam i niet, maar als ze bij hem kwamen met een steunlijst voor een werkstaking of om een uur loon voor de Partijkas, dan gaf hij hun een sigaar en Coba schonk een kopje thee en dan praatte-n-i heelemaal niet uit de hoogte met ze en teekende voor een riks of vijf gulden en bracht ze tot de trap en trok de deur voor hen open. Hij was toch zelf ook maar in loondienst en had als jongen ook zoolbeslag en hoefijzers onder z’n schoenen gehad en heel vroeger in een huis gewoond waar de buren altijd de trapdeur open lieten staan en aan tafel gezeten met een pan rijst, voor dat z’n vader dat werk had gehad waar i zoo aardig aan had verdiend.

  En toen i weer opslag had gekregen aten ze voortaan iederen dag soep vooraf en Coba kocht drie zilveren servetringen, voor Bobi ook één, en wilde voortaan geen brood meer meenemen als ze ’s Zondags de stad uitgingen, wat ze nog heel lang gedaan hadden.

  Ook z’n vrinden waren vooruitgekomen in de wereld. Bonger, de dokter en Graafland, die hoofdcommies was bij de post en ’t boekenschrijven had opgegeven en van der Meer, die in automobielen dee en ’t dichten verachtte. Die niet vooruitgekomen waren zag je heelemaal niet meer. Daar had je Kool, die altijd z’n brood met z’n twee handen at en die zoo lang had geprakkizeerd om de wereld te hervormen, datti koloniaal was geworden. God weet waar die nu zat, eerst hadden ze mekaar geschreven, maar toen had dat opgehouden, je wist niet meer wat je schrijven moest. Hein hatti een tijdje geleden nog eens ontmoet. Die moest en die zou schilderen. De ziel der dingen schilderdeni, maar ’t bracht nix op en toen z’n vader was gestorven hatti heelemaal nix. In jaren had ’t dichtertje hem niet gezien.

  The yuppie in proze anno 1918 in Nescio’s Dichtertje and in print advertising (by Bob Krieger) for Canali menswear anno 1987 (via): “…kalmpjes als een net burgerheertje op weg af naar je graf”. As if it wasn’t bad enough. For all the white collar slaves reading this. 

  yuppie scum monday yuppie canali 1987 nescio dichtertje bob krieger

   
 2. 11 Feb

 3. Yuppie scum monday

  Donegal double breasted suit by Ungaro, print ad from 1986. Generally I don’t mind some (shoulder) padding, city suits and dinner jackets tend to look better with ‘clean’ shoulders and chest (result of padding*), but this is exaggerating a bit. Fashion, like interest rates, tends to overshoot its goal and hit extremes, keep your eyes open, ignore short term trends and ‘invest’ based on long term trends…

  * ‘strak in het pak’ weetjewel…

  yuppie yuppie scum monday ungaro 1986 print ad padding fashion interest rates milstil

   
 4. 21 Jan

 5. Yuppie scum monday

  Boring banker gear by Christian Dior monsieur from 1982. Note the strong, pagoda style shoulders of the suit jacket and the clean chest, result of heavy padding. This is all before Giorgio Armani made the loose ‘drape’ look mainstream in men’s fashion. 

  christian dior christian dior monsieur 1982 yuppie yuppie scum monday pagoda shoulders print ad milstil

   
 6. 24 Dec

 7. Kaschmir, Kaviar und Karriere

  Yuppie scum monday. Kaschmir, Kaviar und Karriere - Über das Lebensgefühl der Yuppies. Great effort by the German ZDF from 1987, capturing the Zeitgeist, the voice over complementing the images and interviews has a great sense of irony. Well worth watching. P.S. for all the #menswear weirdos that only care about #menswear: there are appearences by the twenty something siblings Peter Eduard and Brigitte Meier who currently run the 400 year old Munich institution Ed-Meier.

  ed-meier yuppie yuppie scum monday zdf kaschmir kaviar und karriere milstil

   
 8. 24 Dec

 9. Shades of grey

  Yuppie scum monday - the day before christmas. Oh wait, careerist pig dogma: holidays, like lunch, are for wimps. 10 shades of dark and lighter grey and one lonely yellowish tone (peccary gloves?) from L’Officiel Hommes, 1985. 

  1985 double breasted l'officiel hommes outerwear yuppie yuppie scum monday gloves